Ja Jūs neesat vienaldzīgs pret mūsu valsts jaunatnes likteni un vēlaties redzēt pēc iespējas vairāk jauno cilvēku, kas nodarbojas ar sportu vai kultūras attīstību (mūsu gadījumā – tā ir viduslaiku rekonstrukcija) – Jums ir iespēja atbalstīt mūsu kustību materiāli, ziedojot jebkādu summu.

Nauda tiks tērēta auduma iegādei, bruņukreklu izgatavošanai, treniņam nepieciešamo telpu īres apmaksai, transporta izdevumiem. Tas viss tiks darīts, lai piesaistītu jaunus puišus un meitenes, lai viņiem būtu iespēja apmeklēt dažādus viduslaiku pasākumus un ar godu pārstāvēt Latviju turnīros un sacensībās.

Ja Jūs ziedojat kā juridiska vai fiziska persona – Jums pienākas nodokļu atvieglojumi!

Rekvizīti:

Biedrība „Komturia-Riga”
Lokomotīves iela 94-21, Rīga, LV-1057
Reģ. Nr. 40008173253
Konts: LV60HABA0551030359937
SWIFT: HABALV22
A/S „Swedbank”