Mūsu misija

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidē.

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidē.

Pārstāvēt Latviju starptautiskās viduslaiku sacensībās un viduslaiku rekonstrukcijas pasākumos, iesaistot jauniešus savās cīņu un amatniecisko prasmju demonstrācijās;

Pārstāvēt Latviju starptautiskās viduslaiku sacensībās un viduslaiku rekonstrukcijas pasākumos, iesaistot jauniešus savās cīņu un amatniecisko prasmju demonstrācijās;

Attīstīt vēsturisko viduslaiku rekonstrukcijas kustību Latvijas teritorijā.

Attīstīt vēsturisko viduslaiku rekonstrukcijas kustību Latvijas teritorijā.

Piesaistīt bērnus un jauniešus nodarboties ar vēsturisko viduslaiku rekonstrukciju (viduslaiku vēstures izpētīšanu, fiziskiem vingrinājumiem, viduslaiku amatu apguvē, ceļojumiem pa vēsturiskām vietām Baltijas teritorijā un Eiropā) – kultūras, fiziskai un izglītības attīstībai.

Piesaistīt bērnus un jauniešus nodarboties ar vēsturisko viduslaiku rekonstrukciju (viduslaiku vēstures izpētīšanu, fiziskiem vingrinājumiem, viduslaiku amatu apguvē, ceļojumiem pa vēsturiskām vietām Baltijas teritorijā un Eiropā) – kultūras, fiziskai un izglītības attīstībai.